Werkwijze

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wij werken bij Voor Jou met volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Lotte Lieffering is aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en kindermishandeling. Voor meer informatie neem contact met ons op.


Jeugdstem

Over Jeugdstem

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg of Veilig Thuis en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdzorg.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:
  • - geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • - ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • - geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • - draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;
Zo bereik je Jeugdstem
  • - Bel gratis naar 088 – 555 1000
  • - Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Corona

We werken bij Voor Jou volgens de richtlijnen van het RIVM.