Ambulante begeleiding

Welkom bijVoor Jou

Voor Jou

Voor Jou biedt begeleiding aan kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek. Deze begeleiding vindt plaats in de leefomgeving van de cliënt waar en wanneer de ondersteuning nodig is, zoals thuis, op school of tijdens vrijetijdsbesteding.

Er wordt samen met de het kind of de jongere op een laagdrempelige manier gewerkt aan doelen zoals sociale vaardigheden, emotieregulatie, vergroten zelfstandigheid, vergroten zelfvertrouwen en zelfinzicht en plannen en organiseren. Het doel is voor elke cliënt anders, maar is altijd gericht op persoonlijke groei en optimale ontwikkeling!

Visie

Elk kind mag er zijn en verdient het zo zelfstandig mogelijk een plek in de, steeds complexer wordende, maatschappij te vinden. We focussen ons niet op de problemen, maar zien het kind met zijn of haar eigen kwaliteiten en talenten. Waar is het kind goed in en hoe kunnen we deze kwaliteiten inzetten om uitdagingen aan te gaan en weer tot ontwikkeling te komen? Voor Jou betrekt het kind of de jongere bij het proces door samen te kijken naar de hulpvragen en te bespreken hoe de begeleiding het kind of de jongere hierbij kan ondersteunen. Door deze vertaling te maken naar de persoonlijke ontwikkelingsbehoeften en de begeleiding hierop aan passen, voelt het kind zich veilig en gesteund om te groeien!

We denken in oplossingen, zijn betrokken en laagdrempelig en sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en jongeren. De begeleiding vindt plaats waar het kind de uitdagingen tegenkomt. Dit kan thuis, op school of zelfs op de sportclub zijn.

Wij staan voor een persoonlijke aanpak en vinden een goede klik met het kind of de jongere heel belangrijk. Daarom zorgen wij voor een begeleider die kan aansluiten bij de interesses en het begripsniveau van het kind of de jongere.

Missie

Tijdens het opgroeien komt iedereen uitdagingen tegen. Deze uitdagen kunnen er voor zorgen dat een kind of jongere (dreigt) vast te lopen.

Voor Jou biedt begeleiding aan kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis en/of andere gedragsproblematiek, die ondersteuning nodig hebben om deze uitdagingen aan te gaan.

Door een persoonlijke aanpak krijgen ze weer de ruimte om zichzelf zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen!

Doelgroep

Voor Jou biedt individuele begeleiding aan kinderen en jongeren tot 23 jaar met een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek.

Niet iedere zorgvraag kan door Voor Jou worden beantwoord. Het is lastig om harde uitsluitingscriteria op te stellen. Voor Jou zal elke situatie individueel beoordelen om te onderzoeken of de hulpvraag van de cliënt bij Voor Jou past.

Redenen om een cliënt uit te sluiten kunnen te maken hebben met:

  • - Buitensporige agressie en/of ongewenst gedrag
  • - Het gebruik van middelen
  • - Onvoldoende toekomstperspectief bij Voor Jou
  • - Suicidaliteit

Verwijzen/financiering

De begeleiding kan vergoed worden via onderaannemerschap van Bij Ons Zorginstelling waar een geldige ZIN indicatie voor is afgegeven door de gemeente. Daarnaast kan de begeleiding ook gefinancierd worden met een persoonsgebonden budget (PGB).

Voor Jou Ambulante begeleiding Nu meteen

Vacatures Voor Jou

Begeleider

  • Vol-/ deeltijd
  • Maasland

Je gaat individuele begeleiding geven aan kinderen of jongeren met een ontwikkelingsstoornis of gedragsproblematiek. Je werkt samen met de cliënt aan persoonlijke doelen. De begeleiding vindt plaats in de leefomgeving van de cliënt waar en wanneer de begeleiding nodig is, zoals thuis, op school of tijdens vrijetijdsbesteding.

Een studiegerelateerde (bij)baan;

Individuele coaching door SKJ geregistreerde professionals;

De mogelijkheid om door jou op de studie geleerde kennis toe te passen in de praktijk en deze kennis te verbreden;

Jou de mogelijkheid te geven met welke hulpvraag je aan de slag wilt.

Je bent bezig met een sociale opleiding (mbo 4, hbo of wo), zoals pedagogiek, psychologie, social work, toegepaste psychologie, (h)alo, sociaal-maatschappelijke dienstverlening;

Je bent flexibel en minimaal een jaar beschikbaar;

Je bent verantwoordelijk, positief ingesteld en betrouwbaar;

Je hebt doorzettingsvermogen en weet kinderen/jongeren te motiveren.

Neem contact met ons op

Werkwijze

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wij werken bij Voor Jou met volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Lotte Lieffering is aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en kindermishandeling. Voor meer informatie neem contact met ons op.

Corona

We werken bij Voor Jou volgens de richtlijnen van het RIVM.

AKJ

Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van de instelling, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.

Zo bereik je het AKJ
- Bel naar 088 – 555 1000
- Mail naar info@akj.nl
- Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Download de folder van AKJ