Missie

Kinderen en jongeren hebben tijdens het opgroeien regelmatig te maken met uitdagingen die hen in de knel kunnen brengen. Voor Jou biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblemen, die extra begeleiding nodig hebben om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Onze benadering is altijd persoonlijk, waardoor de kinderen en jongeren weer de ruimte krijgen om zichzelf zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en te groeien.

Visie

Bij Voor Jou geloven wij dat elk kind er mag zijn en het een plek verdient in onze steeds complexere samenleving, op een zo zelfstandig mogelijke manier. Wij concentreren ons op de talenten en kwaliteiten van het kind in plaats van op de problemen. Door samen te werken met het kind of de jongere om hulpvragen te identificeren en te bespreken hoe de begeleiding kan helpen, betrekken wij het kind bij het proces. Wij passen onze begeleiding aan op de persoonlijke ontwikkelingsbehoeften van het kind, zodat ze zich gesteund en veilig voelen om te groeien.

Onze begeleiding is laagdrempelig, betrokken en oplossingsgericht. Wij zijn dichtbij de belevingswereld van kinderen en jongeren en bieden ondersteuning op de plekken waar uitdagingen worden ondervonden, of het nu thuis, op school of tijdens de vrijetijdsbesteding is.

Bij ons staat persoonlijke aandacht en een fijne samenwerking met het kind of de jongere voorop. Daarom kiezen we zorgvuldig een begeleider die aansluit bij het kind of de jongere's interesses en begripsniveau.